Kalastus

Kalastusasiaa

 

Vehkjärven osakaskunnan kalastusalue on osa Vehkajoen vesistöön kuuluvaa vesialuetta, jota hallitsee usempi osakaskunta, alkaen mereltä aina Vehkajoen ja Kannusjärven vesistöjen latva-alueille saakka.

Vehkajoen kunnostus jalokalojen lisääntymisen mahdollistavaa vesistön hoitoa on aloitettu joen keskivaiheilla. Paijärven vesialueella on jokea ennallistettu koskialueilla luonnontilaiseksi, joka mahdollistaa jalokalojen kudun ja elinolosuhteiden parantamiseksi.

Tuleva poikasten istutus -13 Vehkajokeen suoritetaan konaisuudessaan Paijärven vesistöalueelle.

Poikaset elävät joessa kaksi vuotta, jonka jälkeen ne laskeutuvat merelle. Toivottavasti osa kaloista palaa aikanaan kutemaan syntymäjokeen. Näillä näkymin Myllyn koskialue on avainasemassa, koska kalat eivät pääse myllyn padosta ylöspäin.

 

Vehkajoen osakaskunta

Vesialueet: Kirkojärven pohjoisalue Kolsilan kylän alue Kirkkojärvestä. Kolsilan kylän puoli Vehkajoesta

Vehkajoen joki: Töytärin koskialueelta -Vehkjärveen-

Mäntjoki Kolsila- Paijärven raja Ryytingissä.

Vehkjärvi

Vähäjärvi.

Osia Merisalmen järvestä.

 

Rauhoitusalue: Kalatuslain 8 § tarkoittama alueet:

Myllyn alueen koskialue

Töytärin koskialue

Sahakosken koskialue

Kalastus on kaikilta osilta kielletty em. koskialueilla

 

Kalastus 2013 Osakaskunnan päätösten mukaisesti

Pyydydmaksut:       Verkko 7 €     Katiska 5€

Verkon pienimmäksi siläkooksi suositellaan 55 mm. Perusteluna Paijärven päätös jossa on otettu huomioon jalokalojen istutustavoitteet.

Lupamaksut ja pyydysmerkit hoitaa Parkon Kauppa.

Ravustus on kielletty koko alueella.

 

Kalastuksen valvojat: Martti Vitikainen ja Vesa Suurnäkki.