Vehkjärven osakaskunta

Aiemmin käytetty ja tunnetumpi kalastuskunta on muuttunut valtakunnallisesti osakaskunnaksi vuosituhannen vaihteen jälkeen.

Kiinteistörekisteri tunnus 75-876-4-0 vesialueille ja vesijättömaille.

Tehtävät

Kalastuksen jäsentäminen, kalakantojen hoito.

Erityisesti pidetään huolta, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti, sekä huolehdittava kalakannan lisäämisestä.

Seurattava ja vältettävä toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa vahingollisesti tai haitallisesti luontoon ja sen tasapainoon.

Toiminta-alue

Haminan kaupungin Kolsilan, Myllykylän ja Vehkjärven kylien vesialueet. Vehkajoki, Mäntjoki, Vehkjärvi, Vähäjärvi ja osa Ala-Mersalmesta.

Hoitokunta

Yleisen kokouksen valitsema hoitokunta huolehtii käytännön toiminnasta.

Esimies Martti Vitikainen, varajäsen Olavi Kaukiainen

Varaesimies Heikki Uski, varajäsen Seppo Holamo

Jäsen Manne Junkkari, varajäsen Sam Junkkari

Jäsen Mika Anttila, varajäsen Petri Holamo

Sihteeri/rahantonhoitaja Olavi Kaukiainen

Pyydysmerkit

Myyntipaikka, Parkon kauppa, Myllykyläntie 154, 40630 Vehkajoki.

Merkki on kiinnitettävä näkyvästi pyydykseen.

Kalastuksen valvojat

Vesa Suurnäkki

Martti Vitikainen

Tulevaisuus

Haminan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskus toteuttavat yhteistyössä Töytärinkosken entisen vedenottamon säännöstelypadon muuttamisen pohjapadoksi. Silloin merikalat pääsevät nousemaan Myllynpadolle asti. Vehkjärven luusuaan rakennettava pohjapato ei estä kalojen nousua Vehkjärveen ja yläpuoliseen Vehkajokeen.