Vehkjärven osakaskunta

Aiemmin käytetty ja tunnetumpi kalastuskunta on muuttunut valtakunnallisesti osakaskunnaksi vuosituhannen vaihteen jälkeen.

Kiinteistörekisteri tunnus 75-876-4-0 vesialueille ja vesijättömaille.

Tehtävät

Kalastuksen jäsentäminen, kalakantojen hoito.

Erityisesti pidetään huolta, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti, sekä huolehdittava kalakannan lisäämisestä.

Seurattava ja vältettävä toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa vahingollisesti tai haitallisesti luontoon ja sen tasapainoon.

Toiminta-alue

Haminan kaupungin Kolsilan, Myllykylän ja Vehkjärven kylien vesialueet. Vehkajoki, Mäntjoki, Vehkjärvi, Vähäjärvi ja osa Ala-Mersalmesta.

Hoitokunta

Yleisen kokouksen valitsema hoitokunta huolehtii käytännön toiminnasta.

Puheenjohtaja Jani Jaakkola

Varapuheenjohtaja Petri Holamo

Sihteeri Anne Leena Riivari

Rahastonhoitaja Janne Jaakkola

Jäsen Mika Anttila

Varajäsenet Harri Kolsi, Veijo Pentikäinen, Heikki Uski

Pyydysmerkit

Myyntipaikka, Parkon kauppa, Myllykyläntie 154, 40630 Vehkajoki.

Merkki on kiinnitettävä näkyvästi pyydykseen.

Kalastuksen valvojat

Vesa Suurnäkki

Martti Vitikainen

Tulevaisuus

Haminan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskus toteuttavat yhteistyössä Töytärinkosken entisen vedenottamon säännöstelypadon muuttamisen pohjapadoksi. Silloin merikalat pääsevät nousemaan Myllynpadolle asti. Vehkjärven luusuaan rakennettava pohjapato ei estä kalojen nousua Vehkjärveen ja yläpuoliseen Vehkajokeen.