Vuosikokous 2021

Ryytingin Riistamiehet ry:n vuosikokous pidetään
Tahtilassa Lauantaina 30.1.2021 klo 12:00.
Käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 10:30.