Vehkjärven Osakaskunnan kalastusalueet

Vehkajoen osakaskunta

 

Vesialueet: Kirkojärven pohjoisalue, Kolsilaan kylään kuuluva vesialue. Kolsilan kylän puoli Vehkajoesta

Vehkajoen joki: Töytärin koskialueelta  -Vehkjärveen

Mäntjoki Kolsila- Paijärven raja Ryytingissä.

Vehkjärvi

Vähäjärvi.

Osia Merisalmen järvestä.