Vuosikokous

Myllykylän Tahti Ry:n sääntömääräinen vuosikokous Myllykylän Tahtilassa tiistaina 26.4.2022 klo 18:00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:ssä mainitut asiat. Tervetuloa! -Hallitus

Vehkjärven pinnan lasku

 

Vekjärven vedenpinnan laskussa, joka tehtiin 1910-12 järven pinta laski niin paljon että Holmaharjun saha ei saanut uitettua tukkeja sahalle ja näin ollen sahan toiminta jouduttiin lopettamaan. Mikä oli järven pinnan laskun tarkoitus – ei ole tiedossa – lienee uitto. Se oli Vehkajoen vesistöalueella tärkeä, ehkä siksi suoritettiin ruoppaustyö. Ihmettelyä on ollut, miksi Vekjärven saha Oy.n sahan toiminta joutui kärsimään eniten ruoppauksesta. Maatalouden hyöty laajentuneina peltoina ei ole ranta-alueilla kovin merkittävässä asemassa.