Myllykylän kotisivu uudistui

Keskiviikosta 20.11.2013 alkaen Myllykyla.fi -sivusto ohjautuu uudistetuille kotisivuille. Kotisivuista vastaa Vehkajoen Kylätoimikunta. Kotisivut on uudistettu osana Kymenlaakson Kyläportaali – portti kyliin -hanketta, jota hallinnoi Kymenlaakson Kylät ry.

Palautetta uusista kotisivuista voi antaa suoraan Olavi Kaukiaiselle, hänen yhteystietonsa löytyvät Yhteystiedot -sivulta.

Joni Tyviö
hankevetäjä
Kymenlaakson Kylät ry

Vehkjärven pinnan lasku

 

Vekjärven vedenpinnan laskussa, joka tehtiin 1910-12 järven pinta laski niin paljon että Holmaharjun saha ei saanut uitettua tukkeja sahalle ja näin ollen sahan toiminta jouduttiin lopettamaan. Mikä oli järven pinnan laskun tarkoitus – ei ole tiedossa – lienee uitto. Se oli Vehkajoen vesistöalueella tärkeä, ehkä siksi suoritettiin ruoppaustyö. Ihmettelyä on ollut, miksi Vekjärven saha Oy.n sahan toiminta joutui kärsimään eniten ruoppauksesta. Maatalouden hyöty laajentuneina peltoina ei ole ranta-alueilla kovin merkittävässä asemassa.